Regulamin Sklepu Internetowego i Regulamin Zwrotów

Regulamin Sklepu Internetowego i Regulamin Zwrotów

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem Dziczejemy.pl prowadzony jest przez DziczeJemy Sp. z o.o., z siedzibą w 20-704 Lublinie ul. Wojciechowska 5A/15 , NIP:7123457172 , REGON: 525606549 Wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez  SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO  

 2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz prawa i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy.

§2 Warunki składania zamówień

 1. Zamówienia można składać przez stronę internetową sklepu www.dziczejemy.pl/sklep

 2. Dodanie produktu do koszyka nie jest równoznaczne z złożeniem zamówienia.

 3. Zamówienie uważa się za złożone po dokonaniu płatności.

§3 Ceny i Płatności

 1. Ceny podane na stronie sklepu są cenami brutto.

 2. Klient ma prawo do wyboru jednej z dostępnych form płatności. 
  Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówienie :  Płatności BLIK, karta płatnicza,
  przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank
  Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.”

§4 Dostawa

 1. Koszty dostawy są podane na stronie sklepu. Koszty dostawy zawierają się w kwocie od 10 zł do 35 zł i jest zależny od gabarytu przysyłki.

 2. Termin wysyłki  wynosi 2-3 dni robocze.

§5 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące wad fizycznych lub braków zamówienia prosimy kierować w ciągu [ilość dni] dni od daty otrzymania zamówienia.

 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie [ilość dni] dni od daty zgłoszenia.

 3. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w
  terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014
  r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu
  towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej
  zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy
  wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z
  przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o
  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej…
 4. Towary sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta

Regulamin Zwrotów

§1 Prawo do zwrotu

 1. Klient ma prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówienia.

 2. Warunkiem dokonania zwrotu jest odesłanie towaru w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu.

§2 Procedura zwrotów

 1. Aby dokonać zwrotu, Klient musi wypełnić formularz dostępny na stronie sklepu lub poinformować Sprzedawcę o decyzji zwrotu drogą mailową.

 2. Koszty zwrotu ponosi Klient, jeśli nie jest to wada fabryczna lub błąd wysyłającego.

§3 Zwrot środków

 1. W przypadku zwrotu towaru, Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu Klientowi równowartości towaru w ciągu 14 dni od daty otrzymania zwrotu.

 2. Zwrot środków będzie realizowany na konto bankowe Klienta.